Príhovor starostu obce pri príležitosti slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej / 2014-12-15

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich, Vážený páni farári, Vážené slávnostné zhromaždenie, zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovusprístupnenia nášho  starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave. Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom a [...]

„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“ / 2014-10-24

mas2

Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ MIESTNA   AKČNÁ    SKUPINA Belá • Dolná Tižina • Gbeľany • Kotrčiná Lúčka • Krasňany • Lutiše • Lysica • Mojš • Nededza  Nezbudská Lúčka • Stráňavy • Stráža • Strečno • Teplička nad Váhom • Terchová • Varín • Zázrivá Vás pozýva na ROKOVANIE PRACOVNEJ SKUPINY „SAMOSPRÁVA“ POTREBY, [...]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2014-10-24

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 24.10. 2014 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. 4. [...]

Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou / 2015-02-14

nk2

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. [...]

V skanzene postavia včelín / 2015-03-15

Orava-vcelin

Návštevníci kultúrnych podujatí budú môcť obdivovať presklený úľ so včelami. Aktívni rodičia úspešne rozširujú detský skanzen pri materskom centre Ovečkovo. Presťahovali starý včelín „Chceli sme deťom dopriať viac čerstvého vzduchu,” hovorí Zuzana Makarová, vedúca materského centra Ovečkovo. „Preto sme sa rozhodli postaviť detský skanzen.” Zatiaľ v ňom stojí zrubový domček, humno, studňa, hojdačka, lavičky. Všetko [...]

Seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” / 2014-11-06

Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK

POZVÁNKA odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK v spolupráci s OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vás pozývajú na odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka“, ktorého cieľom je informovať verejnosť o  nových technológiách v poľnohospodárskej výrobe, poistení a rizikách v poľnohospodárstve, financovaní v poľnohospodárskej výrobe a Spoločnej [...]

Komunálne voľby 2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Zázrivej 15.novembra 2014 Miestna volebná komisia v Zázrivej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Matúš Mních, JUDr., 52 ročný,    starosta, Zázrivá – Havrania 37, SMER – sociálna demokracia   [...]

Najstaršie rodiny obce Zázrivá / 2014-12-31

nr7

V spolupráci z PhDr. Jurajom  Laššuthom sme pre Vás spracovali mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Viac informácii nájdete tu: Najstaršie rodiny obce Zázrivá

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce / 2014-11-15

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Obec Zázrivá v zmysle §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá. Počet obyvateľov Obce Zázrivá, pre voľby do orgánov samosprávy Obce, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 2687. starosta Obce Zázrivá – JUDr. Matúš Mních v.r.   [...]

Poskytnutie dotácie – Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska / 2014-10-28

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

V nadväznosti na našu žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, oznámilo Ministerstvo financií, že nám poskytuje na úhradu nákladov akcie „Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska“ účelovú dotáciu v sume 10 000,-€.

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2014-12-31

b1

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014 / 2014-12-31

CR1

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu. Ako separovať – manuál Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov: – Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté) – Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a [...]

Vitajte v Zázrivej – čo zaujímavé u nás môžete vidieť a zažiť / 2014-12-31

brozurka_web01

Vitajte v Zázrivej O Zázrivej Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na pomedzí Malej Fatry a Oravskej Vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky Povestí spod Rozsutca.Dedinka Zázrivá je rozľahlá, [...]

Deň úcty k starším 2014 / 2014-10-26

Deň úcty k starším 2014

Obec Zázrivá Vás pozýva na Deň úcty k starším. Pripravili sme si pre Vás krátky kultúrny program v podaní súborov: FSK Kýčera a detí z MŠ a ZŠ Zázrivá Stretneme sa 26.10.2014 12:30 hod KD Zázrivá. Tešíme sa na Vašu účasť.